TáborUBYTOVÁNÍ

Letní tábor má kapacitu 112 lůžek ve čtrnácti osmilůžkových chatách, z nichž 4 chaty mají 3 pokoje a zbylých 10 má 8 lůžek rozděleno do pokojů dvou.
Dalších 24 lůžek je ještě možno využít na pokojích v přilehlé hlavní budově. Tam je také umístěna izolace v případě nemoci účastníka tábora a hned vedle má svůj pokoj zdravotník.
Oddíloví vedoucí jsou ubytováni co nejblíže dětem tak, aby byli zejména v nočních hodinách co nejblíže svěřeným dětem.
Více na www.taborkoren.cz


UMÝVÁRNY A WC

Na táboře jsou nově vybudované zděné umývárny pro chlapce a dívky zvlášť s možností studené a teplé vody ve sprchách každý den. Rovněž tak toalety splňují vysoké nároky pro letní dětský tábor. Úklid je prováděn pravidelně několikrát denně a kontrolován naší zdravotnicí.


STRAVOVÁNÍ

Pro všechny děti i ostatní účastníky tábora je zajištěno stravování 5x denně ve zděné jídelně. Snídaně 7:30, dopolední svačina kolem desáté, oběd 12:00, odpolední svačina kolem druhé, kterou lze s sebou vzít např. na rybníku, večeře potom v půl sedmé večer. Jídelna je vybavena pro 90 najednou sedících strávníků, včetně porcelánového nádobí a příborů.

Po celý den mají děti zajištěný pitný režim (čaj nebo šťávu). Jídla je opravdu dost. Žádný účastník hlad mít nebude. Proto Vás žádáme, abyste dítěti s sebou nedávali žádné zbytečné jídlo. Děti je nestačí sníst, jídlo rychle podléhá zkáze a přitahuje hmyz a hlodavce.


ZÁZEMÍ

Velká jídelna, která slouží též jako klubovna v případě nepříznivého počasí. Ošetřovna se zdravotnickým vybavením a zázemím, sociální zařízení, moderně vybavená kuchyně, fotbalové a volejbalové hřiště, tábořiště, stoly na stolní tenis, míče, horolezecké lano a další sportovní potřeby. Večer jsou pro všechny účastníky tábora k dispozici koupelny se studenou a teplou vodou – sprchami.

Tábor je umístěn mýtině na okraji malé vesničky Kořen a veškeré terény jsou zpevněny. Přesto doporučujeme dětem mít vždy pevné boty, které ochraňují nohy před úrazy. K táboru vede asfaltová cesta cca 3 km z obce Vysoké Jamné. Nejbližší obchod 5km v Lestkově. Děti mají možnost si drobné sladkosti, zmrzlinu koupit přímo v táboře v hotovosti.


BEZPEČNOST NA TÁBOŘE

Bezpečnost je jednou z našich hlavních priorit! Její nejdůležitější zásady zahrnuje vnitřní řád tábora a denní režim. Tábor je vzdálen od civilizace a stranou všech oblíbených turistických tras, a proto nehrozí dětem jakékoliv nebezpečí od cizích osob. Děti nikdy po celých 24 hodin nezůstávají bez dozoru, i v noci jsou určeny služby vedoucích, které na děti dohlížejí. Do oploceného objektu tábora je zakázán vstup všech cizích osob.
Vedoucí, kteří se o děti starají, vybíráme velmi pečlivě. Mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním dětských letní i zimních pobytů, rekreací dětí v přírodě. Jádro týmu vedoucích tvoří osoby s pedagogickou praxí, ostatní jsou zodpovědní lidé, které již dlouhodobě známe z osobního či profesního života, nebo které přijímáme na základě důvěryhodných doporučení.


PLAVÁNÍ A KOUPÁNÍ

Zvláštní opatrnosti dbáme zejména při koupání, kde jedna zodpovědná osoba dohlíží přímo ve vodě na 5 koupajících se dětí a další jsou na břehu. Ke koupání využíváme prověřené loklaity, vždy před každým začátkem tábora nebo oficiální přírodní koupaliště a bazény s dozorem plavčíka.

Táborový program bývá často náročný, proto nezapomínáme na hygienicky nařízené chvíle odpočinku, jejichž délku podle potřeby upravujeme(po obědě polední klid a krátce po večeři osobní volno či nenáročné aktivity), aby dětský organismus netrpěl neúměrnou zátěží.


JSME KAMARÁDI

V dnešní době, kdy mezi dětmi přibývá projevů tzv. nemotivovaného násilí nebo šikany, dbáme velmi úzkostlivě na to, abychom se na našich táborech tohoto nebezpečí vyvarovali. Rozhodně možnost takových projevů v podmínkách koncentrace velkého množství dětí z odlišných prostředí a rozdílných věkových skupin nepodceňujeme.

Zvažujeme, zda jsou konkrétní drobné konflikty mezi dětmi pouze běžným hašteřením, či zda by se mohlo jednat o náznaky společensky nebezpečného jednání. V takovém případě si vyhrazujeme právo zbavit každého, kdo by svým jednáním ohrožoval fyzické či duševní zdraví ostatních dětí, nároku na další pobyt v našem areálu a cítíme se povinni ho z rekreace vyloučit bez možnosti vrácení jakékoliv již zaplacené částky.


SPORTOVIŠTĚ

Ke sportovní činnosti na táboře slouží volejbalové hřiště, další hřiště asi o velikosti házenkářskéko s možností hrát košíkovou a třetí travnaté pro další sportovní aktivity. V táboře je dále možnost hrát stolní tenis, badminton, malou kopanou. Užijeme si slack-line, šipky a při dešti i digitální hry na x-boxu!