DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR


NOVINKY

7. 5. 2021

Pro rok 2021 jsme připravili pro Vaše děti novou táborovou základnu v termínu 11.07.2021 – 24.07.2021


REZERVACEO TÁBOŘE


NÁŠ CÍL


Naším zájmem je, aby se Vašemu dítěti na letním dětském táboře líbilo, a aby se vždy rádo vracelo!
Připravujeme vyvážený a pestrý program na každý den a do každého počasí.
Neznáme nudu!VÍCE O NÁS


LIDÉ


O děti se starají zkušení a odborně způsobilí vedoucí s mnohaletou praxí.
Známe svoji odpovědnost za svěřené děti, a proto klademe velký důraz na soustavné prohlubování znalostí.
Většina z nás prošla dětským táborem od dětského věku. To zajišťuje sehranost celé party!


O NAŠICH VEDOUCÍCH


SPORT a ZDRAVÍ


Sportovní duch prochází celým naším táborem.
Každý všední den probíhá kondiční cvičení pod dohledem zkušeného trenéra.
Během celého tábora pořádáme sportovní turnaje.
Naučíme děti novým sportům, z kterých se potom může stát jejich celoživotní koníček!

VÍCE O SPORTU


VÝLETY DO OKOLÍ


Čisté potoky, mohutné staré stromy, zpěv ptáků, výhledy do krajiny s rybníky a lesy, romantická skály, procházka společně s oddílovými vrstevníky.
Výlety do přírody nás osvobozují od starostí všedního dne v táborové základně a nabíjejí novou energií.KONDIČNÍ CVIČENÍ


Pravidelným kondičním cvičením procvičujeme s dětmi nejen tělo, ale i mysl.
Cvičení a cviky z jógy propojujeme hudbou, která je dětem příjemná. Cviky vždy volíme takové, aby byly přiměřené složení dětské skupiny.

DOZVĚDĚT SE VÍCE


SPORTOVNÍ TURNAJE


Sportovní turnaje v tradičních i netradičních sportech jako jsou například stolní tenis, vybíjená, florbal, malá kopaná, přehazovaná, slack-line či střelba ze vzduchovky probíhají během celého tábora.
Dětem vysvětlíme a vše je naučíme.

DOZVĚDĚT SE VÍCE


TÁBOROVÁ HRA


Hlavním pojítkem všech aktivit je celotáborová hra, jíž je vyhrazeno vždy odpoledne, některé večery a výjimečně i noc.
Hra je rozdělena do několika etap, z nichž každá se skládá z různých dílčích her a soutěží a má vždy nějaké spojující téma.
Úkoly plní smíšená družstva.

DOZVĚDĚT SE VÍCE

POSLEDNÍ NOVINKY


7. 5. 2021

Pro rok 2021 jsme připravili pro Vaše děti novou táborovou základnu v termínu 11.07.2021 – 24.07.2021

7. 4. 2021

Letní sportovní dětský tábor Rudolfáci 2021 je součástí nových programů: „Letní tábory s Pětkou a Šestka táborová.


11. 5. 2021

Pomalu, ale jistě se blíží konec května. To je také čas, kdy je potřeba nám doručit táborové dokumenty požadované pro řádné dokončení přihlášení vašeho dítěte na Letní sportovní dětský tábor – Rudolfáci v roce 2021. Zašlete nám je „nascanované“ na email email@rudolfaci.cz nebo vytištěné poštou na adresu: KPR, z.s., Plzeňská 89/328, Praha 6 – Řepy, 163 00 tak, aby došly nejpozději 31.05.2021!


HLAVNÍ KANCELÁŘ


Plzeňská 89/328, Praha 6 – Řepy, 163 00

+420 603 404 596

email@rudolfaci.cz


TÁBOROVÁ ZÁKLADNA


Tábor KPR, z.s. , RUDOLFÁCI, Kořen, Olbramov, 349 53

+420 603 404 596

email@rudolfaci.cz