NOVINKY

8. 10. 2020

Pro rok 2021 jsme připravili pro Vaše děti novou táborovou základnu v termínu 11.07.2021 – 24.07.2021


REZERVACEO TÁBOŘE


NÁŠ CÍL


Máme zájem o to, aby se Vašemu dítěti na Letním dětském táboře RUDOLFÁCI líbilo, a aby se vždy rádo vracelo!
LIDÉ


Na letní dětském táboře – RUDOLFÁCI – se o děti starají zkušení a odborně způsobilí výchovní pracovníci (vedoucí) s mnohaletou praxí. Známe svoji odpovědnost za svěřené děti, a proto klademe velký důraz na soustavné prohlubování znalostí a zkušeností. Většina z nás prošla táborem od dětského věku. To zajišťuje sehranost celé party!


O NAŠICH VEDOUCÍCH


SPORT a ZDRAVÍ


Sportovní duch prochází celým naším táborem. Každý všední den děti cvičí pod dohledem zkušeného vedoucího, během celého tábora pořádáme sportovní turnaje. Naučíme děti novým sportům, z kterých se potom může stát jejich celoživotní koníček!


VÍCE O SPORTU


VÝLETY DO OKOLÍ


Zurčení potůčku, mohutné staré stromy, zpěv ptáků, výhledy do krajiny s rybníky a lesy, romantická skaliska, procházka společně s oddílovími vrstevníky. Výlety do přírody nás osvobozují od starostí všedního dne v táborové základně a nabíjejí novou energií.
KONDIČNÍ CVIČENÍ


Každodenním krátkým cvičením procvičujeme s dětmi nejen tělo, ale i mysl. Kondiční cvičení a cviky z jógy propojujeme hudbou, která je dětem příjemná. Cviky vždy volíme takové, aby byly přiměřené složení dětské skupiny.


DOZVĚDĚT SE VÍCE


SPORTOVNÍ TURNAJE


Sportovní turnaje v tradičních i netradičních sportech jako jsou například stolní tenis, vybíjená, florbal, malá kopaná, přehazovaná, slack-line či střelba ze vzduchovky probíhají během celého tábora. Dětem vysvětlíme základní pravidla a vše je naučíme.


DOZVĚDĚT SE VÍCE


TÁBOROVÁ HRA


Hlavním pojítkem všech aktivit je celotáborová hra, jíž je vyhrazeno vždy odpoledne, některé večery a výjimečně i noc. Celotáborová hra je rozdělena do několika etap, z nichž každá se skládá z různých dílčích her a soutěží a má vždy nějaké spojující téma. Úkoly plní smíšená družstva tak, abychom vytvořili vždy stejně „chytré“ a silné týmy!


DOZVĚDĚT SE VÍCE

POSLEDNÍ NOVINKY


8. 10. 2020

Pro rok 2021 jsme připravili pro Vaše děti novou táborovou základnu v termínu 11.07.2021 – 24.07.2021

8. 8. 2020

Vaše děti můžete přihlásit již nyní prostřednictvím formuláře „Online REZERVACE“ na těchto stránkách a nebo telefonicky na +420 603 404 596.


2. 3. 2021

Parné léto, potůček či větší potok… všechny děti to táhne do vody! Nejlepší zábava je stavba hrází.


HLAVNÍ KANCELÁŘ


Plzeňská 89/328, Praha 6 – Řepy, 163 00

+420 603 404 596

email@rudolfaci.cz


TÁBOROVÁ ZÁKLADNA


Tábor KPR, z.s. , RUDOLFÁCI, Kořen, Olbramov, 349 53

+420 603 404 596

email@rudolfaci.cz