NOVINKY

Další disciplína byla ještě náročnější a přinesla opravdovou výzvu. Dlouhý had těl se musel přesunout postupným přelézáním členů týmu přes sebe, až dosáhli společně cíle závodní dráhy. Tuto hru jsme nazvali přelézaná a vyžadovala nejen fyzickou zdatnost, ale i skvělou týmovou spolupráci.
NÁŠ CÍL


Naším zájmem je, aby se Vašemu dítěti na letním dětském táboře líbilo, a aby se vždy rádo vracelo!
Připravujeme vyvážený a pestrý program na každý den a do každého počasí.
Neznáme nudu!VÍCE O NÁS


LIDÉ


O děti se starají zkušení a odborně způsobilí vedoucí s mnohaletou praxí.
Známe svoji odpovědnost za svěřené děti, a proto klademe velký důraz na soustavné prohlubování znalostí.
Většina z nás prošla dětským táborem od dětského věku. To zajišťuje sehranost celé party!


O NAŠICH VEDOUCÍCH


SPORT a ZDRAVÍ


Sportovní duch prochází celým naším táborem.
Každý všední den probíhá kondiční cvičení pod dohledem zkušeného trenéra.
Během celého tábora pořádáme sportovní turnaje.
Naučíme děti novým sportům, z kterých se potom může stát jejich celoživotní koníček!

VÍCE O SPORTU


VÝLETY DO OKOLÍ


Čisté potoky, mohutné staré stromy, zpěv ptáků, výhledy do krajiny s rybníky a lesy, romantická skály, procházka společně s oddílovými vrstevníky.
Výlety do přírody nás osvobozují od starostí všedního dne v táborové základně a nabíjejí novou energií.KONDIČNÍ CVIČENÍ


Pravidelným kondičním cvičením procvičujeme s dětmi nejen tělo, ale i mysl.
Cvičení a cviky z jógy propojujeme hudbou, která je dětem příjemná. Cviky vždy volíme takové, aby byly přiměřené složení dětské skupiny.

DOZVĚDĚT SE VÍCE


SPORTOVNÍ TURNAJE


Sportovní turnaje v tradičních i netradičních sportech jako jsou například stolní tenis, vybíjená, florbal, malá kopaná, přehazovaná, slack-line či střelba ze vzduchovky probíhají během celého tábora.
Dětem vysvětlíme a vše je naučíme.

DOZVĚDĚT SE VÍCE


TÁBOROVÁ HRA


Hlavním pojítkem všech aktivit je celotáborová hra, jíž je vyhrazeno vždy odpoledne, některé večery a výjimečně i noc.
Hra je rozdělena do několika etap, z nichž každá se skládá z různých dílčích her a soutěží a má vždy nějaké spojující téma.
Úkoly plní smíšená družstva.

DOZVĚDĚT SE VÍCE

POSLEDNÍ NOVINKY


14. 7. 2024

Další disciplína byla ještě náročnější a přinesla opravdovou výzvu. Dlouhý had těl se musel přesunout postupným přelézáním členů týmu přes sebe, až dosáhli společně cíle závodní dráhy. Tuto hru jsme nazvali přelézaná a vyžadovala nejen fyzickou zdatnost, ale i skvělou týmovou spolupráci.

14. 7. 2024

Pokračovali jsme během trojnožců, což je vlastně běh dvou dětí vedle sebe, kdy prostřední noha je svázána provazem. V našem případě jsme použili švihadlo, které je dostatečně široké a dětskému kotníku nevadí.

14. 7. 2024

Další disciplínou byly skoky v pytlích, které přinesly spoustu zábavy i námahy. Každý účastník měl svůj pytel v jedinečné barvě, aby se na dráze nepopletli. Závod byl náročný, ale všichni se do toho pustili s plným nasazením.

14. 7. 2024

První disciplínou olympiády Rudolfáci 2024 byl štafetový běh. Soutěžila vždy čtyři družstva najednou, což dodávalo závodům pořádný spád. Z ochozů fandili další týmy i jednotlivci, kteří vytvořili úžasnou atmosféru. Atleti předvedli skvělé výkony a zvládli závod bez problémů.


HLAVNÍ KANCELÁŘ


Plzeňská 89/328, Praha 6 – Řepy, 163 00

+420 603 404 596

email@rudolfaci.cz


TÁBOROVÁ ZÁKLADNA


Tábor KPR, z.s. , RUDOLFÁCI, Kořen 64, Olbramov, 349 53

+420 797 867 929

email@rudolfaci.cz