Celotáborová hra

Každý rok připravujeme celotáborovou etapovou hru jiného zaměření. Někdy pohádkové, jindy historické. Vaše děti mohou být sedlákem, egyptskou královnou, filmovým režisérem, případně námořníkem. Můžete se těšit na různorodé sportovní zážitky od srandovních soutěží, až po reálné závody ve štafetovém běhu, orientačním závodě, střelbě z luku, hodu koulí a mnoha dalších. Soutěžíme jak ve družstvech, tak dostanou příležitost i šikovní jednotlivci.

2006

KOCOURKOV


2007

YETTI


2008

PILAWOOD


2009

ORIENT
EXPRESS


2010

PILASTAR


2011

VESMÍR


2012

PRAVĚK


2013

CIRKUS

2014

INDIÁNSKÉ
LÉTO

2015

ASTERIX
A OBELIX

2016

EGYPT

2017

ZLATÁ
HOREČKA

2018

ŘEMESLA

2019

NÁMOŘNÍCI

2021

RUDOLFIÁDA

2022

JUMANJI

2023

POHÁDKOVÉ
LÉTO

2024

CESTA
KOLEM SVĚTAINSPIRACE

ROZMANITOST

Nové, zábavné a dobrodružné hry, které si dokážeme zahrát venku v přírodě, ale i uvnitř pokud prší.
DOBRODRUŽSTVÍ

BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ

Soutěže probíhají i vně táborové základny, v okolní přírodě. Prioritou je pro nás bezpečnost, proto herní prostor předem prověříme a hru vyzkoušíme.


SMÍŠENÉ TÝMY

Pro soutěže a aktivity celotáborové hry jsou děti rozlosovány do smíšených týmu, kde jsou děti od 8 do 14 let. Dívky a chlapci dohromady. To vytváří prostor pro fair-play.
VZÁJEMNÁ POMOC

Při soutěžích pomáhají starší mladším. Ti menší zase rychleji plní úkoly při prolézačkách, kde dlouháni selhávají.
PŘEHLED VÝSLEDKŮ

Spravedlivě vyhodnocujeme výsledky her a soutěží. Prakticky okamžitý přehled o výsledku a pořadí jednotlivých družstev.
SPOLEČNÝ ÚSPĚCH

Radost, vítězství, úsměv, ale i zklamání pokud se něco nepovede, prožívá tým společně. Každého v týmu čeká na konci tábora zasloužená odměna.

PŘIZPŮSOBÍME SE POČASÍ

VODNÍ HRÁTKY

Jednotlivé hry a soutěže dokážeme přizpůsobit aktuálnímu počasí. Když je vedro, není problé se namočit. Když je zima a prší dokážeme se zabavit uvnitř pod střechou.


VYUŽÍVÁME OKOLÍ TÁBORA

SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Les, stromy, louky, to jsou naše herní prostory. Využíváme je naplno a zároveň se k nim chováme ohleduplně a neničíme je.


PROPRACOVANÉ SCHÉMA

SOUTĚŽE S NAPĚTÍM

Naší snahou je, aby děti do poslední chvíle soutěžily s napětím a očekávání vítězství. Střídáme soutěže tak, aby jednou byli vy výhodě ti rychlý a podruhé zase ti chytří!


HODNOTNÉ ODMĚNY

KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ ZA ÚSILÍ ODMĚNU

I když každá naše soutěž, hra či turnaj má své vítěze, tak svoji odměnu si odveze každé dítko. Něco malého, co mu bude táborový úspěch připomínat celý život.

Hlavním pojítkem všech aktivit je každoročně celotáborová hra, jíž je vyhrazeno vždy odpoledne, některé večery a výjimečně i noc. Celotáborová hra je rozdělena do několika etap, z nichž každá se skládá z různých dílčích her a soutěží a má vždy nějaké spojující téma.

Historie celotáborových her se ustálila a používáme některé často se opakující prvky, opřené o zájem dětí a osvědčené svou přitažlivostí. Patří mezi ně motiv cestování, soupeření týmů v rámci dvoudenní Olympiády, soupeření dvou skupin, spolupráce mladších dětí se staršími (družstva pro celotáborovou hru jsou smíšená), idea vzájemného poznávání a porozumění, úcta ke druhému a k přírodě, výtvarná a dramatická tvořivost a samozřejmě různé sportování.

Výběr námětu pro celotáborovou hru proto každý rok závisí na možnosti vhodně tyto prvky uplatnit a obohatit je opět o něco nového a nepoznaného. Takto vznikají témata jako například Honba za pokladem, Putování po Chodsku, Kocourkov, Yetti či Pilawood (čili parodie na americký Hollywood), Orienmt Express, Řemesla či Námořníci.

Stále někomu připadá, že je to málo! Za 14 dní a nocí si každý z tábora odveze zcela nové zkušenosti a znalosti, které jistě využije zdaleka nejen ve škole. I letos máme pro vás překvapení, které ale počká až do začátku tábora!VÝLETY DO OKOLÍ


Zurčení potůčku, mohutné staré stromy, zpěv ptáků, výhledy do krajiny s rybníky a lesy, romantická skaliska, procházka společně s oddílovími vrstevníky. Výlety do přírody nás osvobozují od starostí všedního dne v táborové základně a nabíjejí novou energií.
KONDIČNÍ CVIČENÍ


Každodenním krátkým cvičením procvičujeme s dětmi nejen tělo, ale i mysl. Kondiční cvičení a cviky z jógy propojujeme hudbou, která je dětem příjemná. Cviky vždy volíme takové, aby byly přiměřené složení dětské skupiny.


DOZVĚDĚT SE VÍCE


SPORTOVNÍ TURNAJE


Sportovní turnaje v tradičních i netradičních sportech jako jsou například stolní tenis, vybíjená, florbal, malá kopaná, přehazovaná, slack-line či střelba ze vzduchovky probíhají během celého tábora. Dětem vysvětlíme základní pravidla a vše je naučíme.


DOZVĚDĚT SE VÍCE


TÁBOROVÁ HRA


Hlavním pojítkem všech aktivit je celotáborová hra, jíž je vyhrazeno vždy odpoledne, některé večery a výjimečně i noc. Celotáborová hra je rozdělena do několika etap, z nichž každá se skládá z různých dílčích her a soutěží a má vždy nějaké spojující téma. Úkoly plní smíšená družstva tak, abychom vytvořili vždy stejně „chytré“ a silné týmy!


DOZVĚDĚT SE VÍCE

VÍCE O NÁS

JSME HRDÍ NA TO, CO DĚLÁMECELOTÁBOROVÁ HRA

RICHARD PŘIBYL (VOKOUN)

Umím připravit hry na celý tábor a ještě se postarat o administrativu před a po každém běhu tábora.

DOZVĚDĚT SE VÍCE