Kondiční cvičení

Děti po dobu celého tábora denně využívají všechny sportovní potřeby a pomůcky pro kondiční cvičení samostatně, ale i se zkušenými fyzioterapeuty. Vlastní řízené kondiční cvičení je prováděno každý všední den (kromě celodenního výletu).

PRO ZDRAVÍ

Lidské tělo je přizpůsobeno přirozeným činnostem a funkčně propojeno do harmonického celku. Pohyb nás provází od počátku. Člověk chodil, běhal, házel, skákal, zvedal a přemisťoval břemena, překonával překážky nebo se plazil dávno předtím, než se začal věnovat sportovnímu pohybu.


ORIENTACE

Projevuje se např. vnímáním prostoru a postavením a pohybem ostatních osob nebo rychlostí, směrem a rotací míče. Tato schopnost se utváří v procesu motorického učení již od dětského věku a je nenahraditelná v koordinačně náročných sportech. Prostředkem rozvoje orientační schopnosti jsou  koordinační a posilovací cvičení ve dvojici nebo trojici s pomůckami a herní cvičení nebo průpravné hry.


VYTRVALOST

Ve sportovních hrách je prevencí vzniku únavy a s ní spojeným snížením pozornosti a přesnosti. Současně ovlivňuje zatížitelnost a rychlost zotavovacích procesů.


RELAXACE

Relaxace je v podstatě odpočinek, absolutní uvolnění a vnitřní zklidnění.  Vždy pokud chceme udělat trvalou a efektivní změnu v našem životě, tak musíme vždy propojit všechny úrovně našeho bytí jako je tělo, mysl a duše. Tento hluboký stav by měl probíhat na všech úrovních, tak aby regeneroval tělo, uvolnil svaly a svalové napětí, duševní napětí, zbavil nás stresu a negativních emoci.

KAŽDÝ DEN 30 MINUT

KONDIČNÍ CVIČENÍ

Uvolňujeme svalové napětí
Rozšiřujeme kloubní pohyblivost
Protahujeme svalové úpony
Posilujeme hlavně svaly břišní a zádové pro správné postavení páteře
Podporujeme správné držení těla a kulturu pohybu
Učíme se ekonomickému dýchání
Vyvoláváme zdravou soutěživost a motivující ke sportovním soutěžím
Dáváme návod k pohybovým aktivitám dětí v jejich volném čase


I VENKU POD ŠIRÝM NEBEM

SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Využíváme všechny přírodní možnosti uvnitř táborové základy
Kombinujeme s krátkými výlety do okolí do stínu lesních velikánů
Užíváme si čerstvého vzduchu uprostřed přírody
Nasloucháme jejím ruchům a zvukům při relaxaci

VÝLETY DO OKOLÍ


Zurčení potůčku, mohutné staré stromy, zpěv ptáků, výhledy do krajiny s rybníky a lesy, romantická skaliska, procházka společně s oddílovími vrstevníky. Výlety do přírody nás osvobozují od starostí všedního dne v táborové základně a nabíjejí novou energií.
KONDIČNÍ CVIČENÍ


Každodenním krátkým cvičením procvičujeme s dětmi nejen tělo, ale i mysl. Kondiční cvičení a cviky z jógy propojujeme hudbou, která je dětem příjemná. Cviky vždy volíme takové, aby byly přiměřené složení dětské skupiny.


DOZVĚDĚT SE VÍCE


SPORTOVNÍ TURNAJE


Sportovní turnaje v tradičních i netradičních sportech jako jsou například stolní tenis, vybíjená, florbal, malá kopaná, přehazovaná, slack-line či střelba ze vzduchovky probíhají během celého tábora. Dětem vysvětlíme základní pravidla a vše je naučíme.


DOZVĚDĚT SE VÍCE


TÁBOROVÁ HRA


Hlavním pojítkem všech aktivit je celotáborová hra, jíž je vyhrazeno vždy odpoledne, některé večery a výjimečně i noc. Celotáborová hra je rozdělena do několika etap, z nichž každá se skládá z různých dílčích her a soutěží a má vždy nějaké spojující téma. Úkoly plní smíšená družstva tak, abychom vytvořili vždy stejně „chytré“ a silné týmy!


DOZVĚDĚT SE VÍCE

VÍCE O NÁS

JSME HRDÍ NA TO, CO DĚLÁMEKONDIČNÍ CVIČENÍ A REHABILITACE

JOSEF STANĚK (PEPA)

O kondiční cvičení a rehabilitaci se Pepa stará už hóóódně dlouho. Každý táborník starší 40 let už s Pepou cvičil. Na tábor se vždy dopravoval na kole. Naposledy s námi byl v roce 2018 v jeho 80 letech!


KONDIČNÍ CVIČENÍ

ANDREA MAHROVÁ

V letech 1998 a 1999 vystřídala Pepu a byla více než dobrou náhradou. Cvičení se za pěkného počasí přesunulo na louku na tábor. Dnes už s námi jezdí její 8 letá dcera a moc se jí s námi líbí!


KONDIČNÍ CVIČENÍ A RELAXACE

KARLA OPATRNÁ (KAREL)

Vytvořila z prostého rehabilitačního cvičení dětí zážitek s hudbou, relaxací a odpočinkem


KONDIČNÍ CVIČENÍ, RELAXACE A TANEC

ANIČKA PŘIBYLOVÁ

Ráda chodím na výlety do přírody, učím děti STREET DANCE a sportuji. V létě 2022 se můžete těšit na další, jiný styl kondičního cvičení s Aničkou …