Vzpomínky jsou zapsáním zážitků našich táborníků, příspěvky vedoucích, praktikantů i našich kamarádů, kteří třeba jen pozorovali naši činnost z práce. Úlohou vzpomínek je chronologicky, tedy podle pořadí, v jakém se děj v časové ose odehrál, popsat jednotlivé události, které se však mohly udát úplně jinak a toto je potom jen na těch, kteří zážitky opravdu prožili!

Postupně doplňujeme tak, abychom umožnili tyto žážitky prožít znovu a zavzpomínat.


2006

KOCOURKOV2007

YETTI2008

PILAWOOD2009

ORIENT
EXPRESS


2010

PILASTAR2011

VESMÍR2012

PRAVĚK2013

CIRKUS2014

INDIÁNSKÉ
LÉTO2015

ASTERIX
A OBELIX2016

EGYPT
2017

ZLATÁ
HOREČKA2018

ŘEMESLA
2019

NÁMOŘNÍCI
2020

VIRUS
2021

RUDOLFIÁDA
2022

JUMANJI2023

POHÁDKOVÉ LÉTO