O nás

KPR, z.s. – RUDOLFÁCI

Naším cílem je, aby se Vašemu dítěti na akcích spolku KPR, z.s. – RUDOLFÁCI líbilo a letní tábor byl vrcholem některých činností, výletů během celého roku, a aby se vždy rádo zpět vracelo!HISTORIE

Již více jak 60 let pro vaše děti připravujeme nezapomenutelné zážitky!
SRDCEM

Naši práci se snažíme dělat především srdcem, a proto ke všem dětem přistupujeme individuálně.
POHYB

Klademe důraz na rozvoj pohybových a sportovních dovedností, týmového ducha a rozvoj tvořivosti.
PŘÍRODA

Poznáváme klenoty české krajiny. Užíváme si po širým nebem!
PÉČE

O děti se stará sehraná parta vedoucích a praktikantů, kteří se osvědčili již v minulých letech.
BEZPEČÍ

O rizicích víme a máme je neustále na zřeteli! A když už se něco přihodí, jsem pojištěni!
SPOLUPRÁCE

Děti vedeme k samostatnosti, ale i k týmové spolupráci. Podporujeme spolupráci mezi mladšími a staršími dětmi.
KOMUNIKACE

Denně uvidíte, co se na táboře děje. Můžete prožívat zážitky společně se svými dětmi i po skončení tábora.VÝLETY DO OKOLÍ


Čisté potoky, mohutné staré stromy, zpěv ptáků, výhledy do krajiny s rybníky a lesy, romantická skály, procházka společně s oddílovými vrstevníky.
Výlety do přírody nás osvobozují od starostí všedního dne v táborové základně a nabíjejí novou energií.KONDIČNÍ CVIČENÍ


Pravidelným kondičním cvičením procvičujeme s dětmi nejen tělo, ale i mysl.
Cvičení a cviky z jógy propojujeme hudbou, která je dětem příjemná. Cviky vždy volíme takové, aby byly přiměřené složení dětské skupiny.

DOZVĚDĚT SE VÍCE


SPORTOVNÍ TURNAJE


Sportovní turnaje v tradičních i netradičních sportech jako jsou například stolní tenis, vybíjená, florbal, malá kopaná, přehazovaná, slack-line či střelba ze vzduchovky probíhají během celého tábora.
Dětem vysvětlíme a vše je naučíme.

DOZVĚDĚT SE VÍCE


TÁBOROVÁ HRA


Hlavním pojítkem všech aktivit je celotáborová hra, jíž je vyhrazeno vždy odpoledne, některé večery a výjimečně i noc.
Hra je rozdělena do několika etap, z nichž každá se skládá z různých dílčích her a soutěží a má vždy nějaké spojující téma.
Úkoly plní smíšená družstva.

DOZVĚDĚT SE VÍCE


PŘIPOJTE SE K NÁM
V LÉTĚ 2024 !PŘIPRAVUJEME PRO VAŠE DĚTI NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY
SPORTOVNÍ TÁBOR 2024


07.07.2024 – 20.07.2024


Letní sportovní tábor Rudolfáci se bude v roce 2024 konat v táborové základně Kořen a pod hlavičkou zřizovatele – KPR, z.s.

  • Pro děti od 8 let (po druhé třídě ZŠ) do 15 let včetně.
  • Můžete se těšit na sehranou partu vedoucích, kteří spolu jezdí již více let.
  • Sportovní soutěže v tradičních a netradičních sportech
  • Tématickou celotáborovou hru
  • Ubytování v dřevěných srubech v pokojích pro 4-8 dětí.
  • Velký travnatý areál uprostřed přírodní parku Kosový potok
  • Několik sportovních hřišť.
  • Bazén 12x6m
  • Na táboře jsou nově vybudované umývárny pro chlapce a dívky zvlášť s možností teplé vody každý den.
  • Rovněž tak toalety splňují vysoké nároky pro tento typ zařízení.

Těšíme se na Vás

tým Rudolfáci


REZERVACE