Členové spolku KPR, z.s.


Hlavní činností spolku je:

  1. naplnění volného času dětí, mládeže a dospělých, jejich výchova, rozvoj jejich dovedností a vlastností, které jsou využívány především při kolektivních a sportovních činnostech,
  2. za tímto účelem spolek pořádá akce – zejména dětské tábory.

Spolek, členové spolku, se celoročně, pravidelně soustřeďují na naplňování předmětu „hlavní činnosti“

Součástí jsou pravidelné jednodenní a vícedenní výlety členů spolku, jejich dětí a kamarádů. Vrcholí společným táborem 1x ročně v době letních školních prázdnin.

V tomto jsou s námi níže uvedené počty členů, kteří s námi jezdí na výlety, účastní se aktivně příprav na jednotlivé výpravy. Celoročně připravují letní tábor, případně přispějí drobným odměnami pro děti nebo jen okopírují diplomy! Bez nároku na jakoukoliv odměnu připraví a zajistí pro děti zajímavý program, zapůjčí sportovní pomůcky a svoji osobní přítomnosti obohatí letní zážitek všech dětí!

Speciální díky patří za rok 2021:

  • Mgr. Radek Zeman a Karel Janeček za perfektně připravené odpoledne na kajacích
  • Roman Jareš a Pavel Červinka, za zajištění střelecké olympiády ve vzduchových zbraní
  • Martina Macková (Jonášová) a Jiří Mack, za velmi dobře připravený sportovní den s házenou
  • Miroslav Fischer, za zapůjčení / údržbu panáčkové střelnice a nafouknutí všech velkých cvičebních míčů