Podporují nás 2022


Město Planá – 5.000 Kč

Chtěl bych tímto moc poděkovat městu Planá za účelovou dotaci 5.000 Kč na nákup 2ks padáků zejména pro využití na letním sportovním dětském táboře  Rudolfáci (Kořen – Olbramov) v roce 2022. Ale i při jiných akcích Spolku KPR, z.s.

Letní sportovní tábor Rudolfáci je zaměřen převážně na aktivní pohyb a fixaci pravidelných pohybových návyků dětí. Tento cíl je realizován nejen denní sportovní činností v klasických sportech, ale i pravidelným, minimálně 30 minutovým kondičním cvičením pod vedením fyzioterapeuta nebo rehabilitačního pracovníka.

Psychomotorický padák je netradiční a velmi oblíbená cvičební pomůcka. Je to vynikající didaktická pomůcka nejen pro děti různých věkových kategorií podporující jejich psychomotorický vývoj a především pomáhá naučit se vzájemné spolupráci formou hry. Při hře dochází k rozvoji hrubé i jemné motoriky, komunikačních schopností, ohleduplnosti k druhým, citlivosti, zodpovědnosti, orientaci v prostoru, učí být součástí týmu. Aktivity je možno přizpůsobit různým věkovým skupinám (děti, dospělí, senioři, spoluobčané s handicapem, cvičení po úrazech apod.).Pfeifer Holz s.r.o. – 10.000 Kč

Poděkování míří Pfeifer Holz za dar 10.000 Kč na využití na letním sportovním dětském táboře  Rudolfáci (Kořen – Olbramov) v roce 2022.

Letní sportovní tábor Rudolfáci je zaměřen převážně na aktivní pohyb a fixaci pravidelných pohybových návyků dětí. Tento cíl je realizován nejen denní sportovní činností v klasických sportech, ale i pravidelným, minimálně 30 minutovým kondičním cvičením pod vedením fyzioterapeuta nebo rehabilitačního pracovníka.

Poskytnutý dar bude využit na nákup sportovních a výtvarných potřeb pro realizaci programu letního tábora 2022.