Pohádkové léto 2023

24. 7. 2023
A to jsme my_
Pohádkové léto 2023 s Rudolfáky skočilo. Sobota, to byl jen krátký den, pro některé děti jen pár hodin, kdy se probudily a za chvilku už je vítali rodiče!
Myšlenka na tématu celotáborové hry Pohádkové léto 2023 se zrodila vlastně již na jedné z večerních porad vedoucích, praktikantů a ostatních členů týmu v roce 2022. Od té chvíle začala příprava táborového dobrodružství na další rok. Nebylo tomu jinak letos, ale o tom později.
Úplně první aktivitou je vytvoření, projednání a podpis smlouvy o poskytování služeb s majitelem táborové základny Kořen. Již v říjnu na osobní schůzce probereme veškeré náležitosti, vyhodnotíme předchozí rok a nakonec podepíšeme smlouvu na rok další. Není toho málo. Ve smlouvě je specifikace všech poskytovaných služeb od ubytování, jídla, úklidu, ale například i čistění bazénu, využití všech možností táborové základny a velmi přísné části smlouvy týkající se kvality pitné vody a každodenního otevření sprch s teplou vodou.
V užším kruhu Vokoun, Červík a „Tvořilka“ Radka dále více rozvíjíme nápad celotáborové hry Pohádkové léto 2023. Vzniká tak rámcový plán pro další rok a zároveň spousta úkolů pro nákup pomůcek, přípravu grantů a vyhodnocení těch z aktuálního roku. Na začátku adventu již máme připravený rozpočet a mohou začít přípravy prezentace pro rodiče. To je samozřejmě nový „vizuál“ WEBu, případně plakátky na FaceBook, ale i všechna potřebná dokumentace, přihlášky a podmínky pro další rok. Současně s přípravami oslovujeme tým vedoucích a praktikantů. Jezdí nás kolem 20 – 25, kdy počet závisí na počtu oddílů, rozložení dívek a chlapců. Opravdu je to do poslední chvíle napínavé, protože někdo může onemocnět, nepustí ho z práce na dovolenou. Ano, většina z nás tráví na táboře svoji řádnou dovolenou, neboť týden navíc pro práci s dětmi se nás zatím ještě netýká. Náš spolek musí existovat více jak 5 let. Zákonu je úplně jedno, že většina z nás pracuje s dětmi 30 a více let! Nakonec je vše připraveno tak, abychom od začátku ledna mohli vyhlásit nové „kolo“ přihlášek na léto. Celých 6 měsíců před prvním táborovým dnem.
Kolotoč přihlášek začíná již první týden v lednu. A již potřetí se 75% kapacity letního tábora vyprodalo za pouhý týden. Takový je zájem dětí a jejich rodičů, kteří s námi, Rudolfáky, jezdí pravidelně i několikrát za sebou. Je to velký administrativní kolotoč. Ve finále 93 dětí platí zálohy a následně doplatky. Musí mít v pořádku veškerou dokumentaci od způsobilosti až po souhlasy GDPR a platnou přihlášku. Platby jsou dále procesovány různými fondy FKSP, případně dotace městských částí Praha 5 a Praha 6 a dalšími organizacemi. Celkem to v roce 2023 bude více jak 1900 mailů a případně odpovědí.
Zvláštní kapitolou jsou granty a finanční dary. Pravidelně se účastníme několika. V roce 2023 moc děkujeme městu Planá, grantovému programu Haranti a firmě Pfeifer (pila Chanovice). Bez jejich štědrých darů bychom si nemohli letos koupit venkovní stůl na stolní tenis, novou akční hru Spikeball a určitě by nevznikla Kořenská pohádková stezka. Náročnost jednotlivých grantů je čím dál tím větší, přesto příspěvky se každý rok krátí… Taktéž musíme poděkovat zástupcům obce Olbramov, kteří nám pomohli na Kořenské pohádkové stezce vyvrtat a následně usadit všechna stanoviště.
Během března až června se pravidelně setkáváme, ať už na on-line schůzkách či osobně s vedoucími a praktikanty. Sdílíme nápady na program, informace o oddílech a rámcovém programu tábora. Každou soutěž, hru a aktivitu máme připravenou do posledního papírku, krepáku či jiné pomůcky ještě před zahájením tábora. Zároveň víme, jak se která hra hraje a přemýšlíme vždy o alternativě slunečného nebo deštivého dne. Každý rok na tábor vezeme kromě vlastních věcí i více jak 50 banánových krabic s vybavením, míče, pálky, pomůcky pro kondiční cvičení.
Vypadá to jako „rozvrh“ ve škole, který začíná v 7:00 hodin ráno a končí pro děti 21:30 večerkou. Každá půlhodina je dopodrobna naplánována tak, aby si děti užily her, sportu a cvičení. Zároveň, aby měly čas napsat dopis nebo pohled domů nebo si o poledním klidu pospat! I v takto plném programu si dokážeme najít čas na legraci, plavání a skoky do bazénu. Letos při celodenním výletu chlapci našlapali celých 28 km a druhý výlet dalších 13 km přes Lestkov. Zahráli jsme si celkem 14 celotáborových her, nespočet utkání ve fotbálku a přehazované. Děti si užily střelbu z luku, Slackline, Spikeball, střelbu ze vzduchovky, šipky, sjezd divoké řeky či utkání týmů v různých sportech včetně hodu diskem nebo oštěpem. Každý všední den 30 minut kondičního cvičení s Aničkou. Všech devět oddílů cvičilo mezi 08:30 až 15:30 s přestávkami na jídlo a polední klid. I přes velké sucho se nám povedl buřťák, byl malý, ale všichni měli buřta! A někteří více než jednoho! V rámci tvoření si děti udělaly loutku, krásně si vyzdobily táborové tričko a upletly náramky na zápěstí. Velký dík patří i všem oddílákům a praktikantům, kteří vyslechli spousty příběhů a stesků i veselých historek od malých i velkých dětí. Připravili pro děti nezapomenutelných 13 dnů plných srandy, sportu, výletů. Společně vytvořili obrázky a text pro Kořenskou pohádkovou stezku, 9 stanovišť na stezce dlouhé skoro 4 km v okolí obce Kořen. Táborová zdravotnice ošetřila spousta drobných oděrků, vždy byla oporou pro každý stesk a slzičky. Hlavňák Červík každému naslouchal a měl radu pro každého z nás!
Takových bylo ve zkratce 13 dnů Pohádkového léta 2023, letní sportovní dětský tábor Rudolfáci 2023.
Již nyní známe termín na rok 2024. Zapište si termín 7. července až 20. července 2024! A připravte se na pořádný výlet! Slova jako jet-lag, mořská nemoc, Suez, Kalkata, Gobi nebo Gíza budou po létě 2024 známa i Vašim dětem.