Dokumenty a platby

26. 5. 2023
dokumenty

Dokumenty a platby v květnu 2023 jsou důležité pro zvládnutí všech administrativních příprav na letní sportovní dětský tábor Rudolfáci! V měsíci květnu je důležité, aby nám rodiče doručili všechny důležité dokumenty, které pro každé dítě potřebujeme. Jsou to:


  • Podepsaná a správně vyplněná přihláška (rodiče/zákonný zástupce)
  • Platná zdravotní způsobilost dítěte (dětský lékař)
  • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny (rodiče/zákonný zástupce)
  • Souhlas se zpracováním osobní údajů (rodiče/zákonný zástupce)
  • Souhlas foto a video (rodiče/zákonný zástupce)

Pokud jste tak ještě neudělali, případně nemáte u nás platné dokumenty z roku 2023, tak nám výše uvedené dokumenty pošlete nejlépe nascanované nebo fotku na mail: email@rudolfaci.cz nebo poštou na adresu: KPR, z.s., Plzeňská 89/328, Praha 6 – Řepy, 16300. Můžete také využít datovou schránku: ydwt4id

Postup najdete také zde: Dokumenty a postup


Celková cena tábora je 7.900Kč a musí být dle všeobecných podmínek zaplacena nejpozději do 31.05.2023.
Cenu lze zaplatit formou zálohy, minimálně však 3.000Kč a doplatkem 4.900Kč.
Můžete taktéž zaplatit celou částku 7.900Kč na bankovní účet číslo: 123-2679070257/0100.
Jakou variabilní symbol uveďte číslo přihlášky dítěte!

 

V případě jakýkoliv problémů s platbou nás neváhejte kontaktovat!

Detailní informace a pokyny Vás budeme ještě sdělovat individuálně mailem.

Za zaslané dokumenty a platby Vám děkujeme!

Rudolfáci