Dokumenty a postup


Vážení rodiče, zde na těchto stránkách máte možnost vyplnit ON-LINE REZERVACI, stáhnout si veškeré potřebné dokumenty a tak velmi jednoduše přihlásit vaše dítě (po ukončení 2.třídy ZŠ (8 let) do věku 14 let v době konání tábora) na tábor Rudolfáci. Pro zdárné přihlášení vašeho dítěte je potřeba vyplnit, podepsat a zaslat nám kromě vlastní přihlášky i další dokumenty. Prosím postupujte podle následujících pokynů:

  1. Vyplňte ON-LINE REZERVAČNÍ formulář a my Vám zašleme již předvyplněnou přihlášku s číslem (variabilní symbol pro platby a další komunikaci s námi) a dalšími dokumenty emailem. Nebo si o číslo přihlášky zavolejte na +420 603 404 596. Při telefonátu od Vás budeme požadovat: jméno, příjmení, datum narození dítěte, také kontaktní jméno, příjmení, email, telefon, a adresu zákonných zástupců dítěte.
  2. Přihlášku vyplňte čitelně včetně potřebného potvrzení od dětského lékaře. Nezapomeňte doplnit případné další problémy dítěte. Vyplněním e-mailu ulehčíte komunikaci s Vámi.
  3. Vyplňte údaje „Svolení a souhlas s pořizováním a šířením foto a video“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.
  4. Nakonec všechny dokumenty podepište. Svým podpisem potvrzujete i přečtení a souhlas se Všeobecnými podmínkami účasti – jsou nedílnou součástí přihlášky, ale nemusíte je zasílat zpět.
  5. Takto vyplněné a podepsané dokumenty – Přihlášku, zdravotní list dítěte, Svolení a souhlas s pořizováním a šířením foto a video a Souhlas se zpracováním osobních údajů zašlete na adresu: KPR, z.s. Plzeňská 89/328, Praha 6 – Řepy, 163 00. Možno i nascanované mailem na email@rudolfaci.cz. Do předmětu uveďte jméno a příjmení dítěte, číslo přihlášky. Pro svoji potřebu si udělejte kopii!
  6. Platby proveďte dle instrukcí na Přihlášce, případně dle rozpisu na faktuře!


Současně s přidělením čísla přihlášky Vám bude vystavena faktura. V případě přihlášení po 31.05.2022 zaplaťte  celou částku 7.700,- Kč na běžný účet číslo 123-2679070257/0100 Komerční Banka a.s. nejpozději 2 dny po přidělení čísla přihláška a vystavení faktury.
Došlou platbu vám potvrdíme e-mailem!
Jako variabilní symbol platby uveďte vždy číslo přihlášky.