Bezpečný letní tábor

12. 2. 2024
240212_Bezpecny_tabor_02
240212_Bezpecny_tabor_01
240212_Bezpecny_tabor_03
240212_Bezpecny_tabor_06
240212_Bezpecny_tabor_05
240212_Bezpecny_tabor_04
240212_Bezpecny_tabor_07
240212_Bezpecny_tabor_08
240212_Bezpecny_tabor_09
240212_Bezpecny_tabor_10
230815_Plysaci_02_08

Bezpečný letní tábor Rudolfáci je pro děti nejen zábavným dobrodružstvím, ale také prostředím, kde se mohou rozvíjet, tvořit nová přátelství a zažívat nezapomenutelné chvíle. Pro nás Rudolfáky a naše rodiče je však klíčové zajistit, že tábor poskytuje bezpečné prostředí pro jejich (naše) děti. Zde jsou klíčové aspekty bezpečného letního tábora Rudolfáci:

** Máme kvalifikovaný personál **
Základem pro bezpečný tábor je kvalifikovaný personál. Oddílový vedoucí, instruktoři cvičení a i ostatní personál mají potřebné certifikace a zkušenosti v oblasti práce s dětmi. Důkladné prověření osobností a kontrola minulosti personálu je u nás samozřejmostí! Jezdí s Rudolfáky opakovaně!

** První pomoc a zdravotní péče **
Tábor disponuje základním vybavením první pomoci. Naše dvě aktivní zdravotní sestry jsou schopny poskytnout pomoc v případě drobných zranění i v naléhavých situacích. Jezdí s námi opakovaně, znají většinu dětí a umí pečlivě zvážit naléhavost případného transportu do lékařského zařízení.

** Bezpečností procedury **
Před každým začátkem tábora obnovujeme jasně definované bezpečnostní procedury a plány evakuace. Personál je vyškolen na případné nebezpečné situace a děti jsou seznámeny s tím, co mají dělat v případě nouze. Táborový bazén je po celou dobu tábora jasně označen a oplocen, bez možnosti vstupu bez dozoru dospělé osoby.

** Strava a hygiena **
Stravování je nezbytnou součástí i tábora Rudolfáci. Vždyť u jídla trávíme skoro 1/5 veškerého času na táboře. Strava je vyvážená a odpovídá standardům. Každý den mají děti k dispozici sprchy s teplou vodou a dostatek zařízení pro udržení osobní hygieny i během dne.

** Aktivity přizpůsobené věku **
Aktivity a program tábora jsou přizpůsobeny věku dětí. Tím minimalizujeme riziko úrazů a zajišťujeme, že každý účastník je schopen se bezpečně a plnohodnotně zapojit do aktivit. Během dne dáváme dostatek prostoru pro odpočinek i mimo polední pauzu. Důležitý je pro děti i spánek! Někteří usnou ihned po večerce v 21:30 a spí až do rána 7:00 hodin!

** Kvalita ubytování **
Ubytování na táborové základně Kořen splňuje požadavky na bezpečné a hygienické prostředí. Chatky jsou suché, čisté a jsou pravidelně kontrolovány a udržovány v čistotě. Celá táborová základna i chatky uvnitř jsou osvětlené a umožňují bezpečný pohyb dětem v noci.

** Komunikace s rodiči **
Pravidelně a otevřeně komunikujeme s rodiči. Poskytujeme informace o programu tábora a denně sdílíme tyto zážitky na webu Rudolfáků. Jsme schopni okamžitě reagovat na otázky nebo obavy rodičů.

** Jsme pojištěni **
Pokud už k nějakému vážnějšímu úrazu přeci jen dojde, případně nastane nenadálá událost, které nedokážeme při sebelepší péči zabránit, tak jsme pojištěni. Každé dítě na táboře má automaticky sjednané základní úrazové pojištění, naše organizace je pojištěna „Odpovědností za škodu“ a každý dospělý účastník v rámci Pojištění odpovědnosti zaměstnanců!

Zajištění bezpečného letního tábora pro děti vyžaduje pečlivou přípravu během celého předchozího roku a vyhodnocení rizik z minulých táborů. Pouze kombinací kvalifikovaného personálu, bezpečnostních opatření a vhodného programu umíme nabídnout dětem nejen zábavu, ale i bezpečný prostor pro vzrušující letní dobrodružství.