Informace o zpracování osobních údajů

Všeobecné podmínky – ustanovení týkající se ochrany osobních údajů KPR, z.s. (dále jen „Spolek“

 1. Zpracování osobních údajů zákazníka a účastníka
  • Účastník je srozuměn s tím, že Spolek je oprávněn pro účely plnění smlouvy o pobytu dítěte na letním dětském táboře a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, bankovní spojení, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
  • Pro účely plnění smlouvy o pobytu budou informace uvedené v čl. 1.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům Spolku (zejména provozovatelům, táborových základen, přepravním společnostem, pojišťovně). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o pobytu, pokynech k pobytu, případně je obdrží zákazník nejpozději před zahájením pobytu.
  • Účastník bere na vědomí, že Spolek je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinen předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
  • Účastník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o pobytu, ale i jiným prohlášením, s tím, že Spolek bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.
 2. Účastník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
  • Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným Spolku, a to buď na adresu Spolku nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: kpr.rudolfaci@gmail.com
  • Požadovat od Spolku přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

ADRESA SPOLEK

KPR, z.s.
Plzeňská 89/328
Praha 6 – Řepy
163 00

ADRESA TÁBORA

Tábor KPR, z.s.
Kořen
Olbramov
349 53

TELEFON

+420 603 404 596
+420 800 800 800

EMAIL

vokoun@seznam.cz
info@rudolfaci.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

číslo účtu: 123-2679070257/0100 Komerční Banka a.s., Praha

INFORMACE O SPOLKU

KPR, z.s.
L 73879 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 09527311