Děkovačka

22. 7. 20220

Táborová základna, jídlo, kuchyně a úklid! Vše dopladlo na 1*, tak jsme společně všem z místního personálu poděkovali. Naďa, Irča, Ondra a Jindřich Koželuh se o nás starali celých 14 dnů!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *