Slavnostní zapálení ohně

20. 7. 2019
ohen.jpg

Ještě před zapálení ohně bylo nutné připravit pochodeň pouze z materiálu dostupného na táboře a okolím lese. Jako hořlavá směs posloužila nasbíraná smrková smola. Postupně ji z poraněných stromů oškrábali kluci z nejstaršího oddílu. Slavnostního zapálení ohně se ujal sám autor pochodně – Červík. Společně s krátkým úvodem následovalo zapálení ze všech 4 stran. Všechno dřevo bylo velmi suché, tak brzy začalo hořet plamenem a sousta dětí byla nucena ustoupit dále od žáru ohně. Teprve asi po hodině bylo možné připravené buřtíky opéci tak, aby to bylo bezpečné i pro ty nejmenší. To už je ale jiný příběh, který přineseme v dalším příspěvku na www.rudolfaci.cz.