Orientační běh

12. 5. 2021
O_zavod_05
O_zavod_04
O_zavod_06
O_zavod_01
O_zavod_02
O_zavod_08
O_zavod_03
O_zavod_07

V druhé polovině tábora, když děti dobře znají jeho okolí, tak i v roce 2021 plánujeme orientační běh. Úplně striktně se nedržíme pravidel, protože práce s mapou a buzolou je pro menší děti obtížná. A už vůbec děti neposíláme do neznámého obtížného terénu. Přesto základní parametry splňujeme.

Orientační běh je sport založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou. Účastníci na startu obdrží jednoduchou mapku u nás velmi známého terénu v okolí tábora. Na mapě jsou vyznačena kontrolní stanoviště (kontroly), která mají účastníci nalézt v určeném pořadí. Trasa je známá a po bezpečných cestách. Kontrolní body jsou naopak trochu ukryté v lese nebo podél cesty. Na křižovatkách, kde by děti mohly zbloudit, jsou přítomní vedoucí. Na takto obsazeném stanovišti děti plní různé další úkoly a dovednosti. I u nás na táboře je orientační běh sport, při kterém závodníci postupně co nejrychleji oběhnou všechny kontroly na své trati. Zároveň ale musí úspěšně zvládnout dovednosti na kontrolách. Děti běží ve dvojicích tak, aby si mohli vzájemně pomáhat při zápisu kontrol a nebo při překonávání překážek na trati běhu. Délka trati bývá okolo 2-3km. Ti nejrychlejší dokáží celou trať proběhnout i za 20 minut!

Pojeďte s námi v létě 2021!

Více na www.rudolfaci.cz

(Autor: Vokoun)