Kreslíme

17. 7. 2012
kreslime.JPG

Díky neustávajícímu dešti zústali členové pravěkých tlup ve vesnici. Bavili se tím, že kreslili své zážitky z předchozích dnů.
Proto se na obrázcích objevuje hřiště, okolí vesnice, vesnice atd.