Orientační běh

26. 7. 2008

Letos jsme udělali co se týče Orientačního běhu malou změnu. Již nesoutěží každý za sebe či dle věkových kategorií.
Jednotlivé státy táborové olympiády vytvořily dvou až tříčlenné týmy a ty potom proběhly celou tratí. Nebylo to jen o rychlosti, ale děti musely najít i obrázky v lese či plnit různé dovedností úkoly.