Sportovní ceny

31. 7. 2009
IMG_5391_WEB_SPORTOVNI_CENY.JPG

Odpoledne před večeří jsme vyhlásili vítěze sportovních soutěží pořádaných během tábora. Jmenovitě: Stolní tenis, kopaná dívek a chlapců, přehazovaná, floorball.
Součástí večera bylo i vyhlášení vítěze internetové hry, která probíhala od září 2008 do června 2009. Stala se jím Žíža!