INDIÁNI 2014

12. 7. 2014

 Etapová hra, kterou dnešní večer zahájíme, nás po celý tábor přenese do l8. století, do krajiny plné nebezpečí, doprostřed lesů a hor, tam, kde se zvlněné prérie poznenáhlu zvedají do ostrých vysokých skalnatých masívů, daleko na severu.

 Bylo krásné, teplé léto a právě v těch místech kdysi dávno stávala nemalá Indiánská vesnice, docela obyčejná osada. Muži každé ráno vyjížděli na výpravy do okolí nebo na lov, ženy a starší se věnovali stavbám tábora, vydělávali kůže nebo zušlechťovali týpý. Děti a mládež se bavily dole u řeky chytáním motýlů nebo jízdou na ponících. Byla to vesnice náčelníka As-kel-aha.
 
 Ovšem krásný a posvátný klid těchto vesnic porušilo dávné objevení Ameriky a ohromující příval osadníků, dobrodruhů i vojáků, ale taky banditů, podvodníků a zlodějů. Náčelník dlouho o ničem takovém nevěděl, protože sídlil daleko na severu, ale i tam po čase začala pronikat lidská chamtivost a nenávist. Pro ubohé Indiány tyto skutečnosti byly nepochopitelné a zrůdné. Byli odchováni přírodou, obohaceni duchem Pravdy a Lásky. A právě to byla bílá ruka, která narušila posvátný klid většiny vesnic a z radujících se hrstek vesničanů nadělala truchlící klany a ze vzkvétající osady, která zářila na dálku štěstím, místo popelu a dýmu.

 I proto začal mít As-kel-ah obavy o svůj lid, když do jejich lovišť začali pronikat první kolonizátoři. Chtěl zabránit a předejít nebezpečí, které hrozilo jeho vesnici. Náčelník měl rád svou vesnici a znal zvěsti o bílých lidech, nechtěl riskovat osudy nevinných lidí. Vzal tedy k sobě do vigvamu šest blízkých, krátce jim pověděl, co a jak a poté se se třemi vleky odebrali daleko do hor ukrýt to, co po staletí shromažďovali a uchovávali jeho prapředkové – pohádkové bohatství.

 Šest postav se pomalu ztrácelo v dálkách hor. Náčelník si vzal s sebou pergamen, aby mohl pečlivě značit cestu. Těchto šest zbylých náčelníků se svými kmeny založili nové vesnice. Při jejich stavbě budou zažívat mnoho dobrodružství a pro zábavu budou spolu i soutěžit, aby cvičili své kmeny.

 A tak začíná našich 14 dní INDIÁNSKÉHO LÉTA 2014 …