Stavíme hráze

19. 7. 2015
hraze.jpg

V době návštěv některých rodičů se rozhodl zbytek tábora stavět hráze na potoce. Jedni pečlivě propracovali systém čištění vody kamennými krystaly, druzí si jen tak leží a kontrolují celý systém hrází!