Slack-Line

19. 7. 2019
SlackLine WEB 08_12_2020

Chůzi po laně už máme na táboře zařazenou do programu pravidelně. Děti to baví! Přejdou tam i zpět, tedy s menší dopomocí! Houpání, to je to nejlepší z přechodu lana!