Příjezd dětí

14. 7. 2019
pristav.jpg

Dopoledne mezi 9:00 až 11:00 jsme uvítali více než 70 plavčíků. Přijeli s rodiči do přístavního města skoro tak nádherného, jako na obrázku!. Už na ně čekali jejich kapitáni (oddílový vedoucí), kteří si je převzali do oddílů, ubytovali do chatek a stanů, které pro ně teď budou tvořit kajuty námořní lodi. S dětmi prošli celou loď tak, aby věděly jak se na palubě pohybovat, kde je jídelna, záchody a kde je možné si zapůjčit sportovní pomůcky. Někteří plavčíci ihned jak vyprovodili své rodiče, tak se už vzali hokejky a šli hrát florbal, jako kdyby přestali právě minulý den…