Plavba lodí

23. 7. 2019
lode_1.jpg

Nemáme řeku ani moře, ale máme potok, který protéká přímo pod táborem. Tento potok poskytl dostatek vody pro plavbu lodiček! Některé se zasekávaly a bylo nutné je postrčit, ale časové rozdíly byly v cíli opravdu velmi malé. I když jsme novou soutěž zkusili s jedním oddílem, tak při plavbě lodí nastaly problémy se zaseklými loděmi mezi kořeny, pod kameny ve vracáku a nebo pod hlinitým břehem potoka. To vyřešily tzv. „naháněči“, kteří s větvemi vždy loďku posunulo. Bylo zakázáno posouvat lodičky v proudu.