Plánujeme výlety

7. 3. 2021
05_Hrad_Volfštejn
09_Lestkov
08_Bývalý_Tomšův_Mlýn_náhon
07_Vodopád_U_Čertovky
06_Kaštany_Olbramov
04_Sýpka_hrad_Třebel
03_Vyjlídka_nad_lomem
02_Vlčí_hora

Při výběru táborové základny (www.taborkoren.cz) jsme kladli velký důraz na její okolí. Postupně Vám budeme představovat některé cílová výletní místa, kam se Vaše děti v létě podívají. Zatím jen „ochutnávky“, protože cestovatelská situace nám neumožňuje nyní místa přímo navštívit.
**
Původní místo, kde stával zaniklý středověký hrad, naleznete na vyvýšené planině nad obcí Třebel, nad údolím Kosího potoka.
**
Zřícenina hradu Volfštejn založeného v 1. polovině 13. století. Roku 1316 majitel Beneda z Volfštejna. Do roku 1460 je hrad v držení pánů jeho rodu, poté jej získal do majetku sousední hrad Třebel. Volfštejn ztratil význam roku 1470 za bojů Zelenohorské jednoty s vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Poté je pustý.
**
Součást naučné stezky Kosiho potoka je i bývalý Tomšův mlýn. Kdysi tam roztáčela voda hned několik mlýnských kol. Tam, kde stával Tomšův mlýn, dnes najde pocestný na první pohled podivné stavení, plné různých přístřešků

Co tam je? To se děti dozví v létě 2021
Pojeďte s námi na www.rudolfaci.cz